Love..

posted on 14 Mar 2009 15:50 by cheezecake-fai

ความรักอะเหรอ..

มันก้อเหมือนความสุขที่ซ่อนความทุกข์ลึกๆอยู่ข้างในนั้น

เมื่อมีรักก้อมีเจ็บนินาชะมะ??

แต่คนเราก้อแปลกอยากจะเจ็บกันทั้งนั้นน

ความรักก้อเหมือนครึ่งวงกลมสองวง ที่มาจากคนสองคน แล้วมาเติมกันจนเต็ม

แต่ก้อนะบางครั้งการที่เราจะเติมกันและกันให้เต็มได้นานๆ มันยากก..

พอครึ่งวงกลมนั้นมันแยกออกจากกันแล้ว

การที่เราจะหาคนๆใหม่ให้มาเติมเต็มเราอีกครั้งก้อยาก

เพราะเวลาเราจะหาอะไรใหม่ๆเราจะต้องหาครึ่งวงกลมที่มันดีกว่าเดิมเท่านั้น

ซึ่งมันยากมากๆๆกว่าจะหาได้..

ถึงแม้ว่าเราจะเจ็บแค่ไหนที่จะมีความรักก แต่เราก้อไม่อาจจะไม่มีความรักได้เช่นกันน

...

เจ็บแต่ก้อต้องทน!!

Comment

Comment:

Tweet

เพื่อนฉันนนน

embarrassed

#2 By ~liTTle BuNNy on 2009-03-14 21:59

open-mounthed smile
หวานมาเชียว

มดขึ้นแล้วเธอquestion

#1 By namnampai on 2009-03-14 16:11